Salesiánský dětský den

V úterý 13. září se konal již tradiční salesiánský dětský den, tentokrát s vesmírnou tématikou.

Počasí nám přálo, přišlo okolo 150 dětí, velká část i s rodiči, celkem asi 250 návštěvníků. Na děti čekali naši zaměstnanci a dobrovolníci na deseti stanovištích – nechybělo malování hvězdných znamení na velké plátno, oprava lunárního vozidla a přiřazování planet k jejich charakteristice. Pozorování slunce si pak pro děti připravila Hvězdárna a planetárium České Budějovice a roboty půjčil dětem RPIshop. Velkému zájmu se těšilo slaňování do měsíčního kráteru – děti za pomoci našich instruktorů sjížděli na lanech ze 4. patra budovy. Jako bonus za splněná stanoviště si děti mohly zaskákat na skákacím hradě a nechat si namalovat obličej.

Odměnou za naši práci nám byli nadšené reakce dětí i rodičů. Děkujeme!