Salesiánská výprava za pokladem

Když už nemohou probíhat žádné pedagogické programy a aktivity, rozhodly se naše kolegyně uspořádat pro veřejnost, hlavně pro děti, dobrodružnou výpravu za pokladem.

Úkolem bylo projít trasu z jedné naší budovy ke druhé, tedy z Komunitního centra Máj na Čtyrák. Vzhledem k bezpečnosti dětí vedla cesta samozřejmě převážně podél dětských hřišť a mimo hlavní ulice a děti musely najít 4 ukryté otázky. Startovní otázky našly v obálce, kterou si vzaly na začátku trasy na schodech KC Máj. Obálka také obsahovala tužku, mapu k pokladu a tajenku, kterou mohly děti vyplnit až po zodpovězení otázek. Po splnění cesty a vyplnění tajenky si soutěžící mohli vyzvednout odměnu na Čtyráku, kde je čekala truhla s pokladem.

Této původně malé akce se nakonec zúčastnilo téměř 100 dětí a pro velký úspěch již připravujeme další.