Salesiáni pomáhají dětem připravit se na další předškolní či školní vzdělávání

Již čtvrtým rokem dochází do programu Předškoláci více jak 20 dětí ze sociálně vyloučené lokality českobudějovického sídliště Máj a Čtyři Dvory. Program, který probíhá dvakrát týdně v dopoledních hodinách v Kontaktním centru Maják u zastávky MHD Milady Horákové, pomáhá dětem se co nejlépe připravit na další předškolní nebo přímo školní vzdělávání. Paralelně s tímto programem mohou rodinní příslušníci využít i služby individuálního sociálního poradenství, které jim nabízejí sociální pracovníci Střediska.

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice se rozhodlo již v roce 2009 reagovat na vážnou situaci v oblasti předškolního vzdělávání. Kapacita v mateřských školkách v Českých Budějovicích je dlouhodobě nedostačující a z pohledu rodičů je považována za neudržitelnou. Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice provozuje od roku 2008 Komunitní centrum Maják poblíž zastávky MHD Milady Horákové na sídlišti Máj, tedy v těsné blízkosti vyloučených lokalit, což je pro práci s komunitou z daných lokalit naprosto vyhovující.

Jedním z mnoha programů, které se v tomto centru realizují je i program Předškoláci, který je určen dětem ve věku 3 – 6 let. Děti často pocházejí z málo podnětného prostředí, které jim nedovoluje osvojit si základní sociální dovednosti, znalost českého jazyka, základní společenská pravidla, ale projevuje se zde také absence kontaktu romského etnika s většinovou společností atd. „Program Předškoláci řeší problém nedostatečné školní přípravy romských dětí ze sociálně vyloučených lokalit, nedostatek míst v MŠ a taky nedůvěru rodičů v tato zařízení,“ říká vedoucí programu Mgr. Lenka Kolářová a dodává: „Naším cílem není suplovat MŠ, ale to, aby se děti řádně připravily na další vzdělávání, ať předškolní nebo přímo na první ročníky základní školy.“

Program pro předškolní děti je sestaven z různých didaktických her pro rozvoj jejich jemné motoriky, vzdělávání, udržení pozornosti, nechybí ani volná činnost vedoucí k individuálnímu rozvoji každého dítěte. Pečlivě sestavený program vnímají pedagogové jako základní kámen jejich úspěchů. „Naší odměnou je vždy zjištění, že dítě, které k nám před rokem nebo nějakým časem docházelo, nyní bez naší pomoci a bez problémů zvládá své školní povinnosti a učivo prvního stupně ZŠ,“ dodává s patřičnou hrdostí Mgr. Lenka Kolářová.

Práce s předškolními dětmi má pro rodiny i vedlejší přínos. Rodiče si mohou díky tomuto programu osvojit návyk k pravidelnému doprovázení dětí do zařízení, které později může zlepšit jejich pravidelnou školní docházku nebo informovanost rodičů o obsahu předškolních dovedností dítěte a mnoho dalších. Souběžně s programem Předškoláci probíhá v oddělených prostorách také individuální sociální práce. Rodinní příslušníci dětí, kteří navštěvují tento program, mají možnost využít služeb sociálního pracovníka Střediska, který je připraven jim pomoci při řešení různých životních problémů, jako např. dluhová problematika, nezaměstnanost aj. „Pokud chceme pomoci dítěti, musíme řešit problémy celé rodiny. Pro nás je na prvním místě vždy dítě, ale pokud je v rodině nějaký problém, musíme pracovat s celou rodinou, jen tak je naše pomoc efektivní,“ podotýká sociální pracovník Jan Horváth.

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice se na tento projekt dlouhodobě připravovalo. Na začátku realizace projektu stála intenzivní spolupráce s rodinami z vyloučené lokality sídliště Máj se záměrem získat si jejich důvěru, která je jedním z hlavních pilířů tohoto programu. Díky našim partnerům, Statutárnímu městu České Budějovice, je tento program pro rodiny zcela zdarma, a jak dodává Mgr. Lenka Kolářová: „Jedinou z podmínek přijetí dítěte je, že nenavštěvuje žádná jiná předškolní vzdělávací zařízení.“

 

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.