První výročí od otevření kontaktního centra Maják

Ve čtvrtek 1. října 2009 oslavilo kontaktní centrum Maják první výročí od svého otevření. Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice chtělo veřejnost seznámit s programy, které jsou v kontaktním centru pro děti a mládež (především ze sídliště Máj) realizovány. Dopolední program sestával z proslovu ředitele Střediska Ing. Tomáše Rádla, správkyně kontaktního centra a pedagogické pracovnice Otevřených klubů Bc. Lenky Kolářové a náměstka primátora města Č. Budějovice Mgr. Rudolfa Vodičky. Účastníci se dále vydali na procházku sídlištěm Máj po místech, kam pracovníci Střediska za dětmi docházejí a připravují pro ně volnočasové aktivity a byli taktéž seznámeni s interiérem kontaktního centra a náplní některých programů. Všichni měli možnost vyplnit si test, zaměřený např. na salesiánství a dona Bosca, romská jídla či romštinu. Kromě toho bylo pro všechny návštěvníky připraveno bohaté pohoštění, v němž nechyběla ani typická romská jídla – holubki, halušky či pirožky. Ve stanu, přistaveném vedle kontaktního centra, bylo možné nejen se občerstvit, ale také shlédnout prezentaci Střediska, popovídat si se zaměstnanci Střediska a prohlédnout bohatou fotodokumentaci.

Výročí se zúčastnili například zástupci Magistrátu města České Budějovice včetně pana primátora, zástupci Krajského úřadu Jihočeského kraje, České Školní Inspekce, Nadace ČEZ, různých neziskových organizací z Českých Budějovic a další příznivci Střediska.

Celá akce se vydařila a všem, kteří se podíleli na její přípravě a realizaci, patří velký dík.