Projekt

Salesiánské středisko mládeže v současné době realizuje projekt zaměřený na zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání a zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání.
 
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
 
Za poskytnutou podporu upřímně děkujeme.