Povídání s mětstkou policií a asistenty prevence kriminality

V únoru k nám přišla návštěva – vedení Městské policie spolu s Asistenty prevence kriminality.
Povídali nám o zásadách slušného chování a jednání, o kouření a jeho vlivu na lidský organismus, a
také o správných zásadách lidského jednání.