Povídání a promítání fotek z Afriky, Zambie

V pátek 13.února, před začátkem jarních prázdnin, se v rámci běžného klubu Oráč uskutečnilo povídání a promítání fotek z Afriky, převážně ze Zambie. Povídání a promítání se ujala Radka, pracovnice klubu, která v Zambii strávila 1 rok jako sociální pracovnice. Celá prezentace byla zaměřená na způsob života v Africe, kulturní zvyklosti, zvláštnosti a věci, jež jsou pro Evropana, který zavítá do těchto končin nové.

Prezentace byla pojatá interaktivně, s využitím fotografií, místní hudby a videonahrávek, se zapojením posluchačů do diskuse. Tématy, na něž mimo jiné padla řeč, byly například: stravování, nemoci a zdravotní problematika, oblékání, využívání volného času v Africe, cestování, zážitky, práce s dětmi, případně i návštěvy restaurací, klubů apod.

Celý tento program zapadl do tématu, kterému se Středisko v současné době věnuje, tj. Kultura a prostředí.