Patron dětí na KC Máj

Ve čtvrtek 15. 4. jsme na Komunitním centru Máj přivítali paní Havelkovou, koordinátorku patronů v nadaci Patron dětí. Paní Havelková nám představila nadaci jako celek a také přiblížila svou svou roli v ní. Podrobně nás provedla procesem žádosti a systém jejich práce (co vše je potřeba k úspěšné žádosti, co doložit, atd.)

Také proběhla vzájemná výměna kontaktů, objevily se možnosti rozšíření spolupráce nejen na rodiny z naší podpůrné činnosti, ale řešili jsme také možnost příspěvku pro děti ze sociálně slabých rodin na letní tábor či pomoc s placením zájmového kroužku.

Zkrátka, velmi příjemné a užitečné setkání.