Oslava Mezinárodního dne Romů

V sobotu 27. dubna proběhla na farní zahradě u kostela sv. Vojtěcha ve Čtyřech Dvorech oslava mezinárodního dne Romů. Pod záštitou Salesiánského střediska to byl již 14. ročník. Akce jsme uspořádali v tradiční spolupráci s Charitou České Budějovice.

Sobotní oslavě předcházel týden s romskou kulturou v Otevřených klubech, kdy pracovníci pro účastníky programů připravili několik aktivit cílených na poznávání romské kultury, například různé kvízy, příběhové hry či povídání o romské kultuře a historii. Přípravy na oslavu se výrazně promítly do programu Tancování, kde děvčata pilně trénovala na svá vystoupení.

Oslavy se účastnilo na 220 návštěvníků, mezi kterými po celou dobu panovala skvělá atmosféra. Pro všechny bylo připraveno občerstvení a pro děti několik stanovišť, kde se mohly věnovat výtvarné či sportovní činnosti. Také si mohly vyzkoušet žonglování na mnoho způsobů nebo vyrobit vlastní placku. V závěru oslavy reprodukovanou hudbu vystřídaly dvě kapely našich účastníků. Zlatým hřebem bylo již tradičně taneční vystoupení dvou skupin z našeho programu. Všechna vystoupení se mimořádně vydařila, za což je bohaté obecenstvo náležitě odměnilo potleskem. Oslava byla zakončena požehnáním od salesiána Pavla.