Oslava Dona Boska

Den 28.1. 2009 byl významný pro celé Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice (Středisko). Každoročně oslavuje svátek (31. 1.) svého zakladatele Dona Boska – italského kněze, který celé salesiánské hnutí založil.

Jeho nadčasová odpověď na potřeby doby plné převratů ve které žil, dodnes oslovuje množství našich občanů. Zvláště ty, kteří nejsou lhostejní k sociálně znevýhodněným mladým lidem našich sídlišť. Podobně jako Don Bosko před více jak půldruhým stoletím otvíral takzvané „oratoře“ pro stovky chudých dětských dělníků, tak i salesiáni v Českých Budějovicích ve Čtyřech Dvorech při kostele sv. Vojtěcha už před 19 lety otevřeli „oratoř“ (Středisko). Právě tato oratoř oslavila včera svátek Dona Boska pestrým programem připraveným pro své návštěvníky.

V 16 hodin se shromáždili v prostorách Střediska děti a mladí lidé spolu se zaměstnanci, dobrovolníky a salesiány. Po úvodní scénce, kdy byli účastníci uvedeni do „oratoře“ Dona Boska a porovnali ji s dnešní oratoří ve „Čtyráku“, je přivítal sám Don Bosko. Pak shlédli úryvek z krásného velkofilmu o počátcích salesiánského díla. Dále vystoupila romská kapela a vnesla mezi přítomné veselou a živou atmosféru. Poté mohl „Don Bosko“, kterého hrál ředitel Střediska – Tomáš Rádl,názorně vysvětlit 4 hlavní prvky „oratoře“a tím i význam 4 znaků v logu Střediska:

1. Domov – všichni přítomní si na znamení přátelské a rodinné atmosféry podali ruce; 2. Škola – všichni se naučili zpívat moderní píseň o opuštěné mládeži – „Turínskými ulicemi“; 3. Duchovní rozměr – společně se děkovalo všem, co se o děti a mládež ve Středisku starají a také Bohu, který nám dává život a vše, co k životu potřebujeme; 4. Hřiště – to si užili účastníci nejdéle, protože se rozvinula velká hra „po městě Turín“. Ten, kdo absolvoval úspěšně většinu úkolů, si mohl za speciálně vyrobené „oratoriální peníze“ koupit nějakou maličkost a při odchodu ze slavnosti každý obdržel létající talíř s logem Střediska, kde jsou znázorněny ony 4 hlavní prvky. Slavnost se všem líbila a jistě přispěla k ještě větší sounáležitosti se Střediskem.