Ohlédnutí za koncertem

ŽIVÁ MUZIKA, BARVITÉ HLASY, AKUSTICKÉ NÁSTROJE — skvělý hudební zážitek a nadšení posluchači. To byl včerejší benefiční koncert skupiny Spirituál kvartet.

Včera večer proběhl v kostele sv. Vojtěcha již tradiční benefiční koncert na podporu Salesiánského střediska mládeže. Letos jsme přivítali oblíbenou skupinu SPIRITUÁL KVARTET, ke které se na několik písní přidal dětský pěvecký sbor ZUŠ Vojtěch. V zaplněném kostele panovala výborná atmosféra.

 

Dobrou zprávou je, že benefiční koncert letos podpořila Nadace Divoké husy, která zdvojnásobí jeho výtěžek. Takže zakoupením vstupenky návštěvníci přispěli do naší veřejné sbírky dvojnásobkem ceny vstupenky.

Výtěžek letošního benefičního koncertu chceme použít na revitalizaci dvou učeben, ve kterých pořádáme volnočasové aktivit pro děti a mládež. Chceme vytvořit dvě multifunkční učebny zařízené moderním nábytkem, kde bude možno provozovat různé aktivity (výtvarné, IT, hudební…) v příjemném a moderním prostředí vhodném pro kvalitní trávení volného času. Pokud to získané prostředky umožní, chceme také pořídit pomůcky a vybavení pro moderní výukové metody vzdělávání. Realizace tohoto projektu je významným strategickým a rozvojovým krokem organizace. Uvědomuje si totiž, že příjemné, bezpečné a moderní vybavení učeben hraje klíčovou roli při vzdělávání dětí. Navíc nám tyto nově zrekonstruované prostory umožní nabízet větší spektrum volnočasových aktivit většímu množství dětí a mladých lidí.

Děkujeme hudebníkům ze Spirituál Kvartetu a ZUŠ Vojtěch, děkujme návštěvníkům koncertu i partnerům a už nyní pro vás připravujeme příští benefiční koncert!