Naši dobrovolníci nasazeni při povodních 2013

Jak jsme již dříve avizovali, rádi bychom se s Vámi podělili o zážitky z rychlé „povodňové mise“, kterou v minulých dnech naše Středisko zrealizovalo.

Díky podpoře mnoha dobrodinců a firem mohla 5-ti členná posádka v pátek 7. 6. vyrazit směr Mělník na pomoc občanům zasaženým povodňovou vlnou řeky Vltavy. Štědrost dárců byla opravdu velká, a proto jsme kromě mnoha sanitárních a čistících prostředků přivezli do obce Vojkovice i celou jednu paletu balené pitné vody. K našemu nasazení došlo již druhý den v sobotu a neděli. K dispozici jsme si přivezli elektrocentrály, kalová čerpadla, vysoušeče, vysokotlaké čističe a další potřebné nářadí.

Situace na místech, kde jsme pomáhali, by se dala popsat jako zoufalství, apatie, bezmoc, nekončící únava a vyčerpání nejen postižených občanů, ale především již týden nasazených místních dobrovolných hasičů. Přestože se emoce střídaly s racionálním uvažováním, naštěstí zde bylo více těch, kteří se i přes to všechno dokázali této pohromy odpoutat.

Voda na mnohých místech již opadla, nebo byla na ústupu, přesto kolem nás zůstávalo nepočítaně malých i velkých lagun a „rybníčků“. Výjimkou nebyly ani stále zatopené a obtížně přístupné domy a zahrady.

První den naší „mise“ bylo z důvodů odpojené elektřiny potřeba především zapojování elektrocentrál a vysokotlakých čističů, aby ti, kterým to již voda dovolila, mohli čistit své domovy. Druhý den se nesl ve znamení čerpání vody ze zatopených sklepů a suterénů a hlavně – a to především – vynášení a likvidace zničeného zařízení, nábytku a jiných věcí.

Při silné bouřce s velkým přívalovým deštěm jsme se museli s místními rozloučit a vrátit se zpět do Českých Budějovic. Věřte nám, že se nám neodjíždělo snadno, zvláště když jsme viděli, že se jedna z vesnic, kde jsme zasahovali, opět dostávala do područí vody a přístupová voda postupně mizela pod kalnou vodou.

Rádi bychom Vám touto cestou jménem všech, které jsme v těchto dnech potkali, poděkovali za Vaši pomoc a solidaritu. Jsme unaveni, vyčerpáni, ale přesto šťastni, že jsme mohli s Vaší podporou pomoci.

Vážení, děkujeme partě vašich chlapců za velmi účinnou a nezištnou pomoc při odstraňování následků povodně v obci Dědibaby, zejména v našem domě, kdy jejich pomoc a souhra byla úžasná.

Ještě jednou velký dík.

manželé Koutkovi

Dědibaby