Naše dobrovolnice Dáša Cepková získala cenu Křesadlo

Pondělní večer byl výjimečný pro všechny, kdo se zajímáte o dobrovolnictví.

Po několika letech se předávala cena Křesadlo, kterou uděluje Jihočeský kraj ve spolupráci s Regionálním dobrovolnickým centrem. Cena, která oceňuje dobrovolníky napříč všemi směry – dobrovolníci pomáhající v sociální oblasti jako senioři, lidé bez domova, nízkoprahové organizace, lidé pracující s dětmi a mládeží, ale i lidé kteří jsou nesmírně empatičtí k potřebě pomáhat. Z celkem 32 nominovaných bylo oceněno 10 dobrovolníků a 1 vyjímečná cena, která byla udělena na základě rozhodnutí výběrové komise.
Cenu z rukou paní náměstkyně Lucie Kozlové převzala i naše dobrovolnice paní Dagmar Cepková. Paní Dáša u nás doučuje děti, zapojuje se do příměstských táborů a též pomáhá na jednorázových aktivitách— jako je dětský den, adventní trhy. Dáša je velmi aktivní dáma, která studuje univerzitu třetího věku, věnuje se vnoučatům a vždy si najde čas přijet 2x týdně z Trhových Svinů doučovat děti do našeho střediska.

Dášo, my za to též velmi děkujeme!