Muzikoterapie v salesiánském středisku

Minulý týden proběhla v programech otevřených klubů Muzikoterapie. Program se uskutečnil v Klubíku Mája, na Oratoři i na Wolf klubu.
V Klubíku Mája se vzhledem k vysoké nemocnosti programu zúčastnili pouze 2 účastníci, ale o to více si ho užili. Se „strejdou“ se kluci vesele bavili jako se starým známým, zvědavě nakukovali do kufrů s nástroji a s ještě větší zvědavostí pak zkoušeli jednotlivé nástroje rozeznít. Nezapomínali na skřítka, který se nechal jemnou hudbou ukolébat ke spánku a mezi hraním a zpíváním ho čas od času pohladili.

Na Oratoři byla na muzikoterapii hojná účast. Účastníci zpívali společně známé romské písně a vytvářeli navazující melodie pomocí xylofonu a dalších hudebních nástrojů. Do programu se zapojili dívky i chlapci, atmosféra byla uvolněná, otevřená až rodinná.

Na Wolf klubu klienti ocenili především možnost zahrát si společně na hudební nástroje, ukázat, co umí a zároveň získat i novou zkušenost. Zapojili se nejen kluci, ale i holky. Většina z klientů chtěla vidět a zkusit si cimbál.
Děkujeme za krásnou zvukovou lázeň a ponoření se do světa fantazie.

Jana S.

Jana S.