Mše sv. na KC Máj

V neděli 19. března se koná každoroční ANIMOVANÁ MŠE SVATÁ v prostředí, které slouží primárně dětem — v Komunitním centru Máj. Mši celebruje salesián Tomáš Rádl, hudební doprovod obstará ZUŠ Vojtěch pod vedením Z. Závičáka. Po mši je možné si komunitní centrum prohlédnout, popřípadě posedět v prostorách, kde zaměstnanci Střediska pracují s dětmi.