Mládež versus politici

V rámci vzdělávacího programu Mládež a město se ve dnech 10. a 11. 5. 2012 uskutečnily ve školách Gymnázium Česká a ZŠ Bezdrevská debaty žáků a studentů se zástupci veřejného života. Kromě přítomných zástupců magistrátu České Budějovice se debaty zúčastnili také zástupce Městské policie, dvojice architektů, sociální pracovnice Salesiánského střediska, zástupce DDM ČB a další. Celou téměř dvouhodinovou debatu vedla zkušená moderátorka, která dohlížela na to, aby se ke slovu dostalo co nejvíce studentů a žáků. Mezi diskutovaná témata se dostala problematika městské zeleně, odpočinkových míst pro mladé, bezpečnosti na sídlištích Máj a Vltava, volnočasové aktivity a mnoho dalších. V rámci debaty byl přítomným představen i nový projekt revitalizace bývalého „tankodromu“ a vznik nové víceúčelové odpočinkové zóny.

Před vyvrcholením vzdělávacího programu Mládež a město se uskutečnil i dvoudenní výlet do Prahy, kde si mohli účastníci zájezdu vyzkoušet své řečnické dovednosti přímo na půdě Poslanecké Sněmovny ČR. Kromě prohlídky PS ČR a účasti na zasedání poslanců ČR měli mladí možnost debatovat s poslanci o tématech, které si sami připravili. Odvahu čelit zvídavým otázkám dětí našli poslanci V. Baštýř, Z. Bezecný a M. Gregora. Mimo PS ČR měli účastníci možnost ochutnávky základních pražských památek, jako jsou např. Pražský hrad, Zahrady Pražského hradu, Karlův most, Staroměský orloj a další.

Nad celým vzdělávacím programem převzal záštitu primátor města Č. Budějovice Mgr. Juraj Thoma a náměstek primátora pro školství a sociální věci Mgr. Petr Podhola. V závěru programu můžeme konstatovat, že cíle vzdělávacího programu Mládež a město byly naplněny a ukázalo se, že dávat prostor a slovo dětem a mladým lidem a umožnit jim budovat současné i budoucí krajské město se více než vyplatí.