Mládež Máje ve Vaně

Jaký je život mladých na českobudějovickém sídlišti Máj? Čím žijí mladí tohoto sídliště? Jak tráví svůj volný čas v NZDM u „salíků“?

Tyto a mnohé další otázky si kladli tvůrci výstavy pod názvem „Mládež Máje„, která se uskuteční 2. – 15. 4. 2012 v českobudějovickém klubu Horká Vana. V rámci výstavy představí Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež (NZDM) Otevřené kluby fotografie z vlastní činnosti z let 2009 – 2012. K vidění budou fotografie z akcí, prostor klubů, ze života dětí a mládeže na sídlišti Máj a bude představena i činnost NZDM.
Slavnostní zahájení vernisáže se uskuteční 2. 4. 2012 od 16 hod. v klubu Horká Vana. Kromě představení projektu a činnosti NZDM Otevřené kluby vystoupí s hudebním vystoupením různí uživatelé dané sociální služby.

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.