Mikulášská na Oratoři 5. 12. 2011

Rok se s rokem sešel a opět na naší Oratoř zavítal Mikuláš a čert. Celá akce, byla strukturována trochu jinak než tomu bylo třeba minulý rok. Děti byly už týden dopředu upozorněny na to, že Mikuláš přijde a že jestli chtějí, mohou přijít v maskách čerta, anděla… Bohužel, v masce přišly jen dvě slečny, ale stály za to.

Hned na začátku programu děti přivítal anděl, který jim řekl, co se na Oratoři bude dít, pak se děti rozlétly tam, kam chtěly. Na baru byly kreativní aktivity, kde si děti vyráběly masky, nebo se učily básničku a třeba si i vytvořily andělská křídla. Bylo krásně vidět jejich zapálení a nadšení do činnosti. Skvělé bylo, že pomáhalo zrovna ten den mnoho praktikantů a dobrovolníků, takže program byl opravdu velice intenzivní. Děti si mimo tyto aktivity mohly vyzkoušet i společenské hry v tělocvičně a nebo zase individuální hru – křížovku, při které hledaly otázky na chodbě Střediska. Program byl opravdu pestrý.

Na závěr pak přišlo to nejlepší, děti se přesunuly do tělocvičny a očekávaly Mikuláše. Mikuláš přišel s košem plným dárečků  a začalo se recitovat, zpívat a povídat. Mikuláš dětem  také řekl, proč je Mikuláš Mikulášem a kdo to vlastně byl. Děti bedlivě poslouchaly. Mikuláš v podání našeho pana ředitele Tomáše Rádla byl opravdu důvěryhodný.

Na závěr tohoto článku chceme poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili a těšíme se zase na příští rok.