Letní tábory – Chaloupky 2013 – správná volba pro Vaše dítě

I v letošním roce Vám českobudějovické salesiánské Středisko nabízí nejpestřejší nabídku letních táborů – „chaloupek“ 2013. Letní tábory – „chaloupky“ mají v Salesiánské rodině dlouholetou tradici. „Chaloupky“ jsou křesťanské letní pobytové tábory, které pořádá Salesiánské středisko od svého vzniku. Jejich hlavní charakteristikou je malý počet dětí a rodinná atmosféra, cílem vedoucích a animátorů je, aby se děti na salesiánských letních táborech – „chaloupkách“ cítily jako doma. Po celý rok se na tyto „chaloupky“ zodpovědně a odborně připravuje na 60 zkušených dobrovolníků, kteří se pravidelně scházejí na různých školeních a akcích.

Na salesiánských letních táborech – „chaloupkách“ jsou děti vedeny a vychovávány v duchu křesťanských hodnot. Tyto „chaloupky“ však nejsou určeny pouze pro děti z křesťanských rodin. Jezdí na ně také mnoho „nevěřících“ dětí, ať už proto, že mají rády atmosféru, která na nich panuje, nebo kvůli kamarádům, anebo prostě ze zvědavosti. Všech 10 letošních pobytových letních táborů – „chaloupek“ se uskuteční v průběhu měsíce července na nejrůznějších krásných místech Novohradských hor, Šumavy a mnoha dalších místech jihočeského kraje.

Českobudějovickou specialitou jsou „chaloupky“ pro děti od 5ti let, které jsou vyhledávány díky své jedinečnosti a  originalitě velkou spoustou rodičů i mimo jihočeský kraj. Další specialitou v nabídce salesiánských letních táborů – „chaloupek“ bezpochyby patří „chaloupky“ pro teenagery, putovní nebo vodácké letní tábory.

Po velkém úspěchu zařadilo Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže České Budějovice do své letní nabídky po boku pobytových  táborů i příměstský tábor.

Příměstský tábor,  který se uskuteční v třetím červencovém týdnu (15. – 19. 7. 2013) přinese dětem opět  pestrý, zábavný a neotřelý program. Výhodou tohoto příměstského tábora oproti pobytovému letnímu táboru – „chaloupkám“ je především možnost přihlásit dítě na jednotlivé dny – podle zvoleného programu a možnosti bezpečné zábavy dítěte během dne, kdy rodiče často tráví svůj čas v zaměstnání. Příměstský tábor je určen dívkám a chlapcům od 3. – 7. třídy. Kapacita pobytových letních táborů – „chaloupek“ i příměstského tábora je omezena. Jejich obsazenost můžete sledovat na stránkách www.salesianivali.cz

Více informací k přihlašování naleznete zde.

Zobrazte si podrobnější informace o jednotlivých letních táborech –  „chaloupkách“

Nebo si stáhněte plakátky: Hlavní plakát 1. str. Hlavní plakát 2. str. Příměstský tábor