Letní kamarádství, které trvá

Poslední letní den 21. 9. 2013 byl ve znamení vzpomínání a kamarádství. V tento den se totiž uskutečnilo tradiční „pochaloupkové“ setkání účastníků letních táborů – chaloupek. Kromě vzpomínání na letní dobrodružství, které společně zažili na chaloupkách, měli možnost prožít krásné odpoledne přímo v Salesiánském středisku.

Vedoucí pro své děti opět připravili bohatý program s mnohými stanovišti a soutěžemi. Setkání, kterého se zúčastnilo na 90 dětí, bylo výjimečné i tím, že programu se mohli zúčastnit nejen děti, ale i jejich rodiče. Odpolední program přešel plynule do své poloviny bohoslužbou v kostele sv. Vojtěcha, kterou vedl salesián P. Vít Dlapka. Teměř plný kostel dětí, mladých lidí, rodičů a vedoucích děkoval za krásně prožité prázdniny, při kterých se opět díky ochraně Panny Marie Pomocnice křesťanů a zodpovědnosti všech vedoucích nestal žádný vážný úraz. Velký dík patří všem vedoucím, asistentům a kuchařkám, kteří svoji přípravu a práci odvedenou na letních táborech – chaloupkách věnovali dětem zcela zdarma.

A jaké by to bylo vzpomínání na léto bez táboráku, proto se po skončení bohoslužby všichni přesunuli na zahradu, kde již plápolal oheň, nepsaný symbol letních táborových nocí. Vůní špekáčků, opékaných chlebů či jásotem dětí a klukovským fotbalovým pokřikováním se uzavřela letošní kapitola letních táborů – chaloupek 2013.

Ale POZOR! Ne na dlouho! Nová sezóna chaloupek začíná již 28. 10. 2013, a sice tradiční „Podzimní chaloupkou“, na kterou se můžete již přihlašovat. Více informací naleznete: Přihlašování na podzimní chaloupku.