Krteček na horách

Letošní novinkou mezi zájmovými kroužky byl bezpochyby kroužek pro maminky s dětmi nazvaný „Cvičení s Krtečkem“. Zájem o tento kroužek byl tak velký, že jsme s radostí otevřeli hned dva tyto kroužky. K našemu velkému překvapení byl velký zájem také o letní „soustředění“ pod názvem „Krteček na horách“. Akce, jenž opět patřila maminkám a dětem, se uskutečnila 18.-22.7.2011 na ŠVS Kvilda.

ŠVS Kvilda se v tyto dny díky velkému zájmu maminek proměnila v jednu velkou mateřskou školku. Pro více jak 15 dětí bylo v tyto dny připraveno cvičení s Krtečkem, výlety do přírody, dovádění na hřišti a mnoho dalších společných aktivit. Pro maminky pak byly připraveny originální večery plné kreativity od batikování přes výrobu šperků až k ubrouskové technice. Atmosféra byla díky kvalitnímu programu, který připravily zaměstnankyně Střediska, díky kuchyni a samozřejmě také díky dětem a maminkám úžasná.

První ročník kroužku Cvičení s Krtečkem i letní pobytová akce „Krteček na horách“ se velmi vydařily. Velké díky patří lektorkám a dalším zaměstnancům Střediska, ale i samotným maminkám a dětem za projevenou důvěru v tyto nové aktivity.