Kouření – téma k zamyšlení

Ve středu 18.3.2009 se Klub Oráč v rámci speciálních a preventivních programů věnoval tématu kouření. Všichni „klubáci“ mají s kouřením zkušenost a většina z nich jsou aktivními kuřáky. Proto toto téma bylo a je velmi aktuální. V rámci přednášky se návštěvníci klubu mohli dozvědět, jak to s kouřením vypadá u nás i v ostatních státech, v čem může být kouření škodlivé a nebezpečné i jak s ním přestat. Radám, jak s kouřením přestat, se věnovala větší část přednášky. Každý si také pro sebe vyplnil a vyhodnotil test nikotinové závislosti a mohl tak posoudit, do jaké míry je na cigaretách závislým. Celý program byl také doplněn několika šoty proti kouření, které nemohou nezaujmout.

Doufejme, že tento prográmek splní svůj účel a přiměje ty, kterých se to týká, o kouření aspoň přemýšlet, případně ho omezit.