Kamera je doma!

Úterý 2. 12. 2009 se zapíše nejen do dějin mediálního kroužku, ale snad i celého Střediska tučným písmem. V tento den si osobně vedoucí mediálníhp1010052o kroužku převzal z rukou ředitele společnosti DISK Multimedia, s. r. o. pana Petra Krkavce nové vybavení mediálního kroužku, a to kameru JVC GH -HD201E včetně stativu, brašny a nutného příslušenství. Věříme, že zakoupená kamera napomůže ještě více zatraktivnit nabídku zajmových kroužků. V samotném mediálním kroužku jistě dětem pomůže při realizaci jejich prací a projektů a ještě více zkvalitní spolupráci s TV Noe.

Tato kamera byla pořízena za finanční podpory Nadace ČEZ, Salesiánského střediska mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice a spolupráce s DISK Multimedia, s. r. o.

Velký dík patří nejen těmto našim sponzorům, ale všem našim dobrodincům, kteří nás již mnoho let podporují pravidelně během celého roku.

disk_partner_390-web

nadace_cez_logo