JUNIOR III, školení pro chaloupkové animátory

Již po třetí v řadě se skupina téměř 30ti mladých kluků a holek setkala  o víkendu (4. – 7. 4. 2013) na Kvildě v rámci programu JUNIOR, pod vedením vedoucího Jiřího Hellera. Víkend byl tentokrát navíc prodloužen o čtvrtek. Pestrý program byl zahájen nejprve filmem o Josefu Toufarovi a poté společnou hrou po obci na téma tohoto filmu. Hra nečekaně pokračovala i přes noc v podobě „výsadku“. Ten spočíval tom, že se účastníci odvezli na neurčité místo a měli za úkol dostat se zpátky. Při hře byl také praktikován jemný psychický nátlak a zkouška fyzických zdatností. Po šťastném návratu všech účastníků následovala chvíle na odpočinek a poté přednáška na téma Salesiáni včera, dnes a zítra. Při poklidném odpoledni se probíraly témata jako: Metody her a činností na chaloupce, Základy preventivního systému a sociální psychologie.

Další den následovala hra v lese s praktickou ukázkou, jak pracovat s dětmi. Po hře následoval tzv. „workshop“ (přednáška s praktickými ukázkami a práce ve skupinkách) na téma: Táborové hry – jak je tvořit, rozdělení, výměna zkušeností,… a druhý s tématem sociálním – patologické jevy mladistvých. Sobotní večer byl strávený formou zábavné show, kde se konkurující skupinky snažily řešit krizové situace. Na neděli dopoledne k nám dorazil host, kněz Tomáš Rádl, který zde odsloužil mši svatou. Po mši následovala druhá várka workshopů. Po výtečném obědě už jen důkladný úklid a hromadný odjezd domů.

Autor: Junior Marek Starczewski