Přerušení činnosti Střediska

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 10. 3. 2020 a usnesení Vlády ČR ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření je přerušena veškerá pedagogická a sociální činnost (sociální služba NZDM V Kostce) Salesiánského střediska mládeže – domu dětí a mládeže České Budějovice včetně příležitostných akcí a recepce (vrátnice) ve všech budovách.

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dne 16. 3. 2020 až do odvolání.

O tomto rozhodnutí jsou vyrozumění účastníci pedagogických programů včetně jejich zákonných zástupců a to formou veřejných vývěsek, webových a facebookových stránek organizace a přihlašovacího portálu esal.cz.

Tímto rozhodnutím se přerušují i ubytovací služby ŠVS Kvilda od 16. 3. 2020 do odvolání.

Prosíme všechny návštěvníky našeho zařízení, aby respektovali pokyny pro prevenci onemocnění – dbali na osobní hygienu, v případě nemoci nebo nařízené karantény postupovali dle nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR a informovali nás v důsledku zabránění dalšího šíření onemocnění COVID-19.

Ke kontaktování pracovníků Střediska prosím využívejte pouze telefonní
a e-mailovou komunikaci či poštovní schránky. Osobní setkání prosím omezte na minimum.

Děkujeme za pochopení a všem přejeme pevné zdraví a rozumné přijetí těchto opatření.

 

Rozhodnutí ředitele Salesiánského střediska České Budějovice ZDE

Nařízení vlády ZDE