Budeme sběrným místem Českého červeného kříže

Salesiánské středisko na Čtyráku i na Máji bude sběrným místem sbírky Českého červeného kříže.

Český červený kříž České Budějovice vyhlašuje materiální sbírku na pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny. Darovat je možný zdravotnický materiál a hygienické potřeby. Seznam konkrétních komodit naleznete na letáku na stěnkách nebo na webu nebo facebooku Střediska. Jako sběrná místa slouží sídlo Červeného kříže na Husově třídě nebo Salesiánské středisko na Čtyráku nebo na Máji.