Klubík „Mája“ startuje…

Salesianske_stredisko_mladeze_predskolacii_005V polovině září otevřelo Salesiánské středisko mládeže rozšířený program „předškoláci„, pod novým názvem předškolního klubíku „Mája“.  Na nově připravené prostory se přišly podívat nejen děti,  ale i maminky. Zatímco děti si při první hodině zkoušely hračky v herně, maminky bedlivě naslouchaly, co bude potřeba. „Společně jsme dali dohromady pravidla klubíku, rozdělili jsme děti podle věku do dvou skupin a dohodli se, v jaké dny budou skupinky chodit. Maminky živě diskutovaly a došlo dokonce i na hlasování. Výsledkem hlasování je toto: Předškoláci (děti 3-6 let)  budou chodit do klubíku 5x týdně vždy od 10 – 12 hod.“ říká vedoucí předškolního klubíku „Mája“ Miroslava Bendová.  Dále maminky souhlasily s tím, že se 2x měsíčně společně se svými dětmi zúčastní speciálního programu, který podporuje celou rodinu k úspěšnému vstupu dítěte do školního vzdělávacího systému. „Maminky jsme informovali i o Tvořivém kroužku, kam mohou taktéž posílat své děti. Načež si děti vybarvily první omalovánky (co jiného než včelku Máju),“ dodává Miroslava Bendová. První setkání děti ukončily proběhnutím se v tělocvičně a už se těší na další hodiny v klubíku „Mája“.

Předškolní centrum – klubík „Mája“ je otevřeno každý všední den od 10:00 – 12:00 hod. pro děti ve věku 3 – 6 let ze spádové oblasti sídliště Máj.  V prostorách Komunitního centra na Máji má k dispozici hernu, dílnu, tělocvičnu a hřiště, kde děti organizovaně tráví volný čas.

V pondělí, středu a pátek dochází děti ve věku 4-6 let. Činnost je směřována na předškolní přípravu.

V úterý a ve čtvrtek dochází děti ve věku 3-6 let. Činnost je přizpůsobena jejich věku a možnostem.

V rámci činností klubíku děti rozvíjí své dovednosti a učí se novým věcem. Aktivity podporují prosociální chování a emoční inteligenci. Děti se učí udržet pozornost a respektovat autority. Děti , které projdou předškolním centrem mají lepší předpoklady pro úspěšný vstup do školního procesu.  S činností předškolního centra souvisí další dva programy, a to Rodinný klub a Tvořivý kroužek. Ty prohlubují činnost centra a kladou důraz na práci s rodiči dětí, které dochází do klubíku „Mája“.

logo bos