Keramický I

Tento kroužek je určen pro děti, které se chtějí seznámit s jedním z nejhezčích materiálů pro rukodělnou práci, s keramickou hlínou. Jsou zde vítáni jak nováčci, tak zkušenější keramici. Děti se v kroužku seznamují s různými technikami a postupy při zpracování keramické hlíny, procvičují si jemnou motoriku, rozvíjí svou fantazii, citlivost a vnímavost k okolnímu světu.


John

 

Přihlásit se