Podpůrná práce s komunitou

  • Podpůrná práce s komunitou – ambulantní (út a čt od 10:00 do 12:00)
    • rodiče docházejí do Komunitního centra
  • Podpůrná práce s komunitou – terénní (od 16:00 do 19:30)
    • pracovníci docházejí do rodin

Podpůrná práce s komunitou navazuje na pedagogické programy a sociální službu NZDM V Kostce. Aby měla práce s dětmi a mládeží skutečně smysl, musí se pracovat i s jejich rodinami. Cílem podpůrné práce je vyvíjet takové aktivity, které vedou ke zlepšení celostního rozvoje dítěte či mladého člověka.