Sídliště

SídlištěProgram probíhá v úterý od 15:00 do 16:30 na hřišti „U pinky“ a ve čtvrtek od 14:30 do 16:00 v klubovně na Vltavě. Je určen pro děti ve věku 6 – 13 let. V případě nepříznivého počasí se program přesouvá do KC Máj.

Cílem programu je propojit volnočasové aktivity s výchovným působením směrem k dodržování pravidel, slušnému chování a vzájemnému respektu.

Náplní programu na sídlišti jsou hry, soutěže a sportovní aktivity, dále pak prostor pro rozhovor, ať již skupinový či individuální. Tyto činnosti jsou zaměřeny tak, aby směřovaly ke stanoveným cílům a rozvíjely pozitivní sociální dovednosti účastníků (svědomitost, toleranci, společenské a neagresivní jednání, umění řešit konflikt, pomoci ostatním, zodpovědnost, aj.)

Zodpovědná osoba: Jan Horváth