Doučování 2. stupeň

Program probíhá každé úterý, středu a čtvrtek od 16:30 do 17:30 v KC Máj. Je určen pro děti na 2. stupni ZŠ.

Cílem programu je pomoci účastníkům zvládnout, prohloubit a uplatnit školní znalosti v reálném životě.

Podmínkou účasti na programu je donesený domácí úkol či učebnice nebo sešit s aktuálním školním učivem. V průběhu programu si účastníci mohou vypracovat domácí úkoly, prohloubit znalosti získané ve škole či zopakovat látku, které ve škole neporozuměli.

Zodpovědná osoba: Štěpán Vondrášek