Otevřené kluby SaSM – DDM ČB

Otevřené kluby SaSM – DDM ČB

Cílem tohoto projektu je zachování a rozvoj Otevřených klubů SaSM – DDM ČB jakožto sociální služby dle zákona č. 108/2006 Sb. Pravidelnou činnost Otevřených klubů tvoří:

  • Klub Oráč je otevřený v pondělí, ve středu a pátek pro děti a mládež ve věku 13 až 26 let přímo v SaSM – DDM ČB. Zde si každý účastník může při zachování určitých minimálních pravidel zahrát kulečník, stolní fotbálek, florbal, míčové i stolní hry nebo si koupit něco v nealkoholickém baru. Jedná se o základní programovou nabídku, která zaujme téměř každého z cílové skupiny, a proto patří k tradiční v klubech podobného zaměření. Naše další nabídka v klubu je rozšířena o kreativní, sportovní a jiné činorodé programy, kde se účastníci mohou všestranně rozvíjet. K dispozici je hudebna, keramická, výtvarná a dřevomodelářská dílna nebo horolezecká stěna.
  • Speciální programy klubu (specifická primární prevence) navštěvují především pravidelní návštěvníci klubu Oráč. Tyto programy směřujeme více k osobnímu kontaktu, k zlepšení sociálních dovedností a k pozitivnímu sebehodnocení klientů.
  • Programy pro romské děti ve věku 6 – 15 let. Dle potřeb romských dětí je uzpůsobena aktuální programová nabídka. Jedná se převážně o specifické programy primární prevence, individuální doučování, tématické programy, volnočasové aktivity a nabídku sociálních služeb romské komunitě.
  • Pro starší romské děti je v SaSM – DDM ČB k dispozici Romský klub. Jeho účastníci jsou ve věku 13 – 15 let. Díky specifiku romského etnika zde probíhá spíše neorganizovaný program. Pro účastníky nad 15 let nabízíme aktivizační programy (aktivity) spojené s vyhledáváním zaměstnání a doprovázení.


Tento Projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice a Nadací pro radost.