Otevřené kluby SaSM – DDM ČB

Otevřené kluby SaSM – DDM ČB

Termín realizace projektu: 1.1.2012 – 31.12. 2012

Cílová skupina: neorganizované nebo sociálně znevýhodněné děti a mládež ve věku 6 – 18 let převážně ze spádové oblasti sídliště Máj, sídliště Vltava a Čtyřech dvorů.
Více jak 120 různých dětí a mladistvých získá možnost účelně trávit svůj volný čas. Dostanou se tak do prostředí, které je vychovává ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji osobnosti. Pracovníci Otevřených klubů dále cíleně působí na mladou generaci, aby docházelo k vytváření a upevňování morálních hodnot, ke zvyšování sociálních kompetencí dětí a mládeže, k dalšímu rozvoji dovedností, které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona.


Tento projekt je spolufinancován Krajským úřadem Jihočeského kraje

jihocesky_kraj-logo