Otevřené kluby SaSM – DDM ČB

Otevřené kluby SaSM – DDM ČB

Tento program Střediska sestává z pedagogické a sociální činnosti. Jedno od druhého lze těžko oddělit. Nicméně pro potřeby jednoznačného a průhledného financování otevřených klubů je práce sociální a pedagogická oddělena. Sociální práce (která tvoří polovinu objemu práce Otevřených klubů) je hrazena z prostředků určených na registrované sociální služby. V rámci nadačního příspěvku jsme žádali pouze o podporu pedagogické části práce těchto klubů.
Pedagogická práce v Otevřených klubech v SaSM – DDM ČB sestává ze tří programů – Oráč, doučování romských dětí a Oratoř. V rámci těchto programů se snažíme dětem a mládeži, převážně se sociálně znevýhodněného prostředí, poskytnout pestrou a kvalitní nabídku volnočasových aktivit. Snažíme se děti i mládež motivovat k účelnému a smysluplnému trávení volného času. Vedeme je k zodpovědnosti, týmové práci, vzdělání a úctě k základním lidským a společenským hodnotám.

V Otevřených klubech je po celou dobu provozu k dispozici přístup na internet, který slouží především jako pomoc k plnění školních úkolů, referátů a jiné přípravy do školy nebo k vyhledávání aktuálních brigád či zaměstnání. Programy Otevřených klubů působí na příchozí děti a mládež, převážně z prostředí velkých sídlišť, preventivně. Abychom zaujali co nejširší skupinu dětí a mladistvých, jsou Otevřené kluby zdarma.


Tento projekt je spolufinancován Nadací pro radost.

nadace-pro-radost