NZDM V Kostce

Termín realizace projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019

Místo realizace projektu: KC Máj, Antonína Barcala 1791/40, 370 05 České Budějovice, Sídliště Máj, Vltava a Šumava

Výchozí situace

Salesiánské středisko mládeže je dlouholetým poskytovatelem registrované sociální služby NZDM V Kostce a je zahrnuto v síti sociálních služeb Jihočeského kraje. V souladu s cílem dotačního programu města České Budějovice, kterým je udržet stávající síť poskytovatelů sociálních služeb, chce Salesiánské středisko mládeže realizovat sociální službu s dlouhodobým charakterem a celoročním provozem.

 Cílová skupina: děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, zejména ze spádové oblasti Čtyři Dvory- sídliště Máj, Šumava a Vltava.

Tato cílová skupina nemá kde smysluplně trávit svůj volný čas, nechce nebo nemůže využívat organizované volnočasové aktivity, případně je v náročné životní situaci.

 


Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.