Dobrovolníkům vstup povolen – výchova k dobrovolnictví

Dobrovolníkům vstup povolen – výchova k dobrovolnictví

Termín realizace: 26.3.2012

Projekt realizovaný formou jednodenního výukového programu určený pro pracovníky NNO, ŠD, DDM a ŠK, kteří spolupracují nebo chtějí spolupracovat s dobrovolníky.

Cílem projektu je:

  • navázání spolupráce s organizacemi v rámci Jihočeského kraje pracujícími s dětmi a mládeží a jejich podpora v rozvoji „profesionálního dobrovolnictví“,
  • předání získaných znalostí a zkušeností s dobrovolnictvím dalším organizacím,
  • probudit zájem o dobrovolnictví a tím podpořit zapojení dobrovolníků v jejich organizacích,
  • předat základní informace o principech a o managamentu dobrovolnictví.