Dobrovolnictví v SaSM – DDM ČB

Dobrovolnictví v SaSM – DDM ČB

Termín realizace: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Jednou z klíčových aktivit Střediska je dobrovolnictví. Dobrovolníci jsou důležitou součástí pracovního týmu organizace a jsou zapojeni ve všech činnostech pro uživatele. To znamená, že se angažují v zájmové činnosti, pomáhají jako asistenti i v sociálních programech a u ostatních pravidelných i jednorázových aktivit.
Cílem projektu je zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb uživatelům prostřednictvím uplatňování dobrovolnické činnosti na Středisku; zabezpečit personální zajištění jednotlivých projektů a zkvalitnit spolupráci s dobrovolníky prostřednictvím zvyšování jejich motivace a úrovně zaškolovaní.

Dílčí cíle projektu

  • vyhledávání a nábor nových dobrovolníků (propagace dobrovolnické činnosti)
  • zaškolení do dobrovolnické činnosti, vzdělávání v průběhu dobrovolnické činnosti, pojištění dobrovolníka v době výkonu dobrovolnické činnosti, zpětná vazba, nabídka intervize a supervize
  • motivování a oceňování dobrovolníků

Tento projekt je spolufinancován Statutárním městem České Budějovice.