Výběrové řízení – pedagog volného času

Bohužel s ohledem na celospolečenskou situaci spojenou s šířením koronaviru COVID-19 jsme nuceni posunout uzávěrku a datum osobního pohovoru k tomuto výběrovému řízení.

Nové termíny k výběrovému řízení na tuto pozici jsou:

– 6. 5. 2020 uzávěrka podání Strukturovaného životopisu a motivační dopisu (I. kolo)
– 14. 5. 2020 užší výběrové řízení (II. kolo  – pouze pro vybrané uchazeče z I. kola)
– 1. 6. 2020 předpokládaný nástup

Salesiánské středisko mládeže vypisuje výběrové řízení na pozici pedagog volného času.

Pracovní náplň: koordinátor/ka letních táborů – chaloupek, lektor vzdělávacích programů, celoroční práce s dobrovolníky, formace táborových vedoucích a asistentů

 

– pracovní poměr na dobu určitou s možností prodloužení
– zkrácený úvazek (0,5 – 0,7)
– předpokládaný nástup od 1. 6. 2020

Požadujeme:

– VŠ (příp. SŠ) vzdělání v pedagogickém oboru nebo SŠ doplněné o pedagogický kurz dle zákona č.563/2004 Sb. o pedag. pracovnících
– organizační a manažerské schopnosti a chuť se v nich rozvíjet
– osobnostní předpoklady pro samostatnou i týmovou práci
– aktivně se podílet na rozvoji organizace
– kreativní myšlení a přístupy
– výborné komunikační schopnosti, zodpovědnost, cílevědomost
– časovou flexibilitu (práce i o víkendech a školních prázdninách)
– aktivní rozvíjení křesťanských a salesiánských hodnot
– nadšený a motivující přístup k rozdílným věkovým skupinám

Výhodou je:

– praxe na letních táborech
– znalost salesiánského stylu práce a prostředí
– zkušenost s prací v týmu
– práce s dobrovolníky a mladými

Nabízíme:

– kreativní a zajímavou práci
– nové zkušenosti
– možnost seberealizace a dalšího vzdělávání
– rodinnou atmosféru, mladý kolektiv
– zaměstnanecké výhody
– práci v zavedené a rozvíjející se organizaci
– odborné doprovázení a podporu (např. supervize)

 

Strukturovaný životopis a motivační dopis s odpovědí na otázku „Co mohu nabídnout a čím budu pro organizaci a práci s mladými přínosem.“ (max. 2xA4) zasílejte v zalepené obálce s nápisem “KONKURZ” nejpozději do 6. 5. 2020 do 12 hod. na adresu: Salesiánské středisko mládeže Č. B., Emy Destinové 1, 370 05 Č. Budějovice, nebo na email: ondrej.trojek@sasmcb.cz, na který můžete směřovat i své případné dotazy. Na základě přijatých nabídek bude provedeno první kolo výběrového řízení. Vybraní uchazeči budou pozváni na užší výběrového řízení, které proběhne dne 14. 5. 2020.

 

 Leták ke stažení


Informace o zpracování osobních údajů

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Č. Budějovice (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že:

Osobní údaje Žadatele (CV, motivační dopis, kopie dokladu o vzdělání, výpis z rejstříku trestu budou zpracovány pouze za účelem případného uzavření pracovní smlouvy na základě právní povinnosti správce (Zákon č. 262/ 2006 Sb, zákoník práce a jiných prováděcích předpisů.). Důvod poskytnutí osobních údajů je zpracování materiálů v agendě předpracovních vztahů, tedy výběrového řízení na pracovní místo „Sociální pracovník“.  V případě toho, že na volné pracovní místo bude vybraný jiný kandidát, organizace Vás může oslovit ze zpracováním souhlasu osobních údajů pro potřeby archivace (CV atd.) zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání pro potřeby oslovení na jiné volné pracovní místo. Při zpracování osobních údajů Žadatele nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele. Správce neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Žadatele do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám. Doba zpracování osobních údajů se řídí právními předpisy a činní dobu 2 let pouze v případě zpracování souhlasu osobních údajů pro potřeby evidence v databázi uchazečů pro volné pracovní místo následujících po roku ukončení realizace výběrového řízení.

Souhlas fyzické osoby se zpracováním osobních údajů