Schůze platformy MŠ řešila praxi povinného předškolního vzdělávání

Salesianske_stredisko_mladeze_schuze platforma ms4

Ve středu 10.1. se v budově Komunitního centra Máj uskutečnila už druhá schůze platformy mateřských škol z Českých Budějovic. Hlavním tématem tohoto setkání byla praxe vyhlášky o povinném předškolním vzdělávání. Ta všem zákonným zástupcům ukládá za povinnost zapsat své dítě do mateřské školy na poslední školní rok před začátkem povinné školní docházky. Schůzka byla moderována metodikem projektu „BOS – Bez obav spolu“ a připravována ve spolupráci s MAS Rozkvět, z.s.

Schůze se účastnilo 13 ředitelů a pedagogů z mateřských škol z Českých Budějovic. Přítomna byla také zástupkyně z OSPODu, zástupkyně z Krajského úřadu Jihočeského kraje a zástupce Magistrátu města České Budějovice

Ti všichni se sešli, aby probrali úskalí této vyhlášky a vzájemně se podpořili a předali si zkušenosti. Ukázalo se, že největší neznámou je v této záležitosti docházka. Také se diskutovalo o formách přezkoušení u dětí, které povinné předškolní vzdělávání plní ve formě individuálního plánu. Dobrou zprávou ale bylo, že dle informací Magistrátu je v Českých Budějovicích 33 dětí (z celkového počtu 130, na něž se tato vyhláška vztahuje), které nejsou zapsány do MŠ v Českých Budějovicích a s jejichž zákonnými zástupci se bude jednat.

Platforma mateřských škol se bude nadále scházet a řešit aktuální problémy. Další setkání je naplánováno na konec měsíce dubna.