Rodičovský klub se vrátil na Čtyrák

Salesianske_stredisko_mladeze_rodinny klub36

Další z aktivit projektu „BOS – Bez obav spolu“ je práce s rodinou, která se odehrává v Rodičovském klubu. Rodičovský klub je volnočasový program pro rodiče s dětmi, které navštěvují program Klubík Mája. V rámci Rodičovského klubu mají účastníci možnost využít herní, pohybové, hudební, výtvarné a kreativní aktivity. Cílem této aktivity projektu je informovat rodiče, pomoci jim při výchově a péči o své děti a zvýšit zájem o jejich vzdělávání. Během Rodičovského klubu mají rodiče možnost využít kvalifikovaného poradenství v oblasti vzdělávání dětí a komunikace se dalšími institucemi a službami (vzdělávacími, sociálními…).

Obdobný program na Čtyráku probíhal již v minulosti a v minulém školním roce se přesunul do budovy Komunitního centra Máj. V sobotu 10.3. se uskutečnil další Rodičovský klub, ale tentokrát opět na Čtyráku. Rodiny zde měly prostor pro společnou hru ať už v tělocvičně či herně a tvořivá dílna zase rozvíjela vzájemnou spolupráci. Rodičovský klub byl také místem, kde se setkali rodiče dětí, které dochází do Klubíku Mája. Programu se zúčastnili také mladší i starší sourozenci, jenž se seznamovali s lektory projektu. Program byl zakončen krátkou mší.