Projekt BOS – Bez obav spolu dojel úspěšně do cíle!

Salesianske_stredisko_mladeze_prochazka do lesa01

V rámci tříletého projektu BOS – Bez obav spolu Salesiánské středisko mládeže České Budějovice rozšířilo dlouholetý program Předškoláci, který v tomto období probíhal intenzivně každý všední den dopoledne namísto 2 dní v týdnu. Předškolní klub Klubík Mája navštívilo během 3 let 84 dětí, z nichž 69 pocházelo ze sociokulturně znevýhodněného prostředí a 15 dětí bylo z většinové společnosti. Tyto děti z různých důvodů nenavštěvovaly MŠ, proto se aktivity zaměřily na rozvoj samostatnosti dětí, fungování v kolektivu, nácvik sebeobsluhy, rozšíření slovní zásoby, získání základních předškolních znalostí a dovedností a motivování rodičů k zapsání dětí do mateřské školy. Mnoho dětí následně do MŠ opravdu nastoupilo. Děti z Klubíku Mája získaly také nové zážitky – prožily správné karnevalové veselí, oslavily Vánoce a rozbalovaly dárky od Ježíska, přestaly se bát pejsků a některé si dokonce pohladily hada. Díky projektu proběhly dny otevřených dveří, kdy se v prostorách Komunitního centra Máj potkaly děti z místních MŠ s dětmi z Klubíku Mája, byli pozvání canisterapeuti z Výcvikového canisterapeutického sdružení Hafík, z. s. a zvířátka ze ZOO Hluboká. Klubík Mája také navštívil děti z MŠ Karla Štěcha.

Projekt umožnil rozšíření spolupráce s MŠ z okolí a probíhala rovněž intenzivní spolupráce s rodiči.  Rodiče s dětmi navštěvovali Rodičovský klub, kde společně trávili volný čas, využívali nabídky poradenství, účastnili se přednášek na témata spojená s výchovou dětí, zapojili se do tvořivých činností a pohybových aktivit. 

V rámci projektu se uskutečňovaly i kurzy zážitkového vzděláváníJeden za všechny, všichni za jednoho, určené pro základní školy. Za projektové období proběhlo celkem 22 programů, které se zaměřily na usnadnění přechodu žáků mezi stupni vzdělání. Kurzy byly přizpůsobeny potřebám učitelů a dětí konkrétní třídy v ZŠ.

Dvakrát ročně probíhala setkání Platformy předškolního vzdělávání, na nichž se potkávali zástupci z českobudějovických MŠ, z Magistrátu města České Budějovice, z Krajského úřadu Jihočeského kraje, odborníci z Pedagogicko-psychologické poradny a zástupci z MAS Rozkvět a společně diskutovali nad různými tématy.  

icopdf-newLokální koncepce předškolního vzdělávání České Budějovice – výstupy z projektu