Programy pro školy pomáhají třídním kolektivům 6. ročníků

Salesianske_stredisko_mladeze_Bos pro skoly21
V rámci projektu „BOS – Bez obav spolu“ se konají také aktivity zážitkového vzdělávání určeny základním školám, zejména 6. ročníkům. Těmto žákům je projekt věnován z důvodu mnohdy nesnadného přechodu mezi 1. a 2. stupněm. Žáci se mohou setkávat s problém jak zvládat náročnější učivo, ale také jak navázat nová přátelství či jak se začlenit do skupiny. Programy pro školy mají za cíl ulehčit tento přechod a pomoci dětem se začleněním do kolektivu.
První z řady programů pro školy projektu v tomto školním roce proběhl 15.12.2017 na KC Máj v Českých Budějovicích.  Nevšedního dopoledne se zúčastnila třída 6.A ze ZŠ Rudolfovská v Českých Budějovicích a započala tak období společného setkávání s lektory projektu.
Na prvním programu bylo důležité poznat žáky, dynamiku skupiny, vzájemné interakce a role ve skupině. Některé z pozorovaných kritérií pomohl lektorům odhalit i přítomný třídní učitel a samozřejmě i jeho aktivní účast byla na programu nezbytná, neboť se významně podílí na fungování skupiny. Aktivity na prvním setkání probíhaly velmi hravou formou. Žáci běhali, soutěžili, hádali se a spolupracovaly na zadaných úkolech. V přestávkách měli možnost využít hernu a tělocvičnu.