Přidejte se do našeho týmu!

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež V Kostce hledá do svého týmu, nového parťáka/novou parťačku! soc. pracovník 2019

Informace o zpracování osobních údajů

Salesiánské středisko mládeže – dům dětí a mládeže Č. Budějovice (dále jen „Správce“) tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení”), informuje, že: Osobní údaje Žadatele (CV, motivační dopis, kopie dokladu o vzdělání, výpis z rejstříku trestu budou zpracovány pouze za účelem případného uzavření pracovní smlouvy na základě právní povinnosti správce (Zákon č. 262/ 2006 Sb, zákoník práce a jiných prováděcích předpisů.) Důvod poskytnutí osobních údajů je zpracování materiálů v agendě předpracovních vztahů, tedy výběrového řízení na pracovní místo „Sociální pracovník“. V případě toho, že na volné pracovní místo bude vybraný jiný kandidát, organizace Vás může oslovit ze zpracováním souhlasu osobních údajů pro potřeby archivace (CV atd.) zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání pro potřeby oslovení na jiné volné pracovní místo. Při zpracování osobních údajů Žadatele nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Správce nepověřil zpracováním osobních údajů žádného zpracovatele. Správce neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Žadatele do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám. Doba zpracování osobních údajů se řídí právními předpisy a činní dobu 2 let pouze v případě zpracování souhlasu osobních údajů pro potřeby evidence v databázi uchazečů pro volné pracovní místo následujících po roku ukončení realizace výběrového řízení.

icopdf-newSouhlas fyzické osoby se zpracováním osobních údajů_VZ