Otevřené kluby mají za sebou půl rok plný zážitků

Salesianske_stredisko_mdr57

Druhé pololetí školního roku bylo pro Otevřené kluby ve znamení akcí, návštěv a výletů. První návštěva zněla Komunitním centrem Máj několik dní. V rámci workshopu muzikoterapie představil Jan Chromeček z Akademie sociálního umění Tábor dětem a mládeži různé hudební nástroje, s nimiž se ještě nesetkaly a vysvětlil jim, jak správně prožívat tóny a melodie. Jeho workshopy se uskutečnily v Klubíku Mája, v Oratoři i ve Wolf klubu. Jelikož klienti Wolf klubu sami aktivně hrají na hudební nástroje, nadšeně Janu Chromečkovi představovali svou hudbu a byli rádi, že se k nim na celé odpoledne přidal. I ostatní děti se za zvuku jemných tónů naprosto proměnily a pracovníci Střediska jen užasle koukali, jak příznivý vliv na děti muzikoterapie má.

Další jarní návštěvou Otevřených klubů byl primátor města – Jiří Svoboda a náměstek Viktor Vojtko. Setkali se s dětmi z programu Doučování a Oratoř.

Pak už čekala Otevřené kluby tradiční oslava ku příležitosti Mezinárodního dne Romů. Spolu s Městskou charitou České Budějovice připravili pro návštěvníky krásné odpoledne, kterého se účastnilo přes 200 návštěvníků. Pro děti byly připraveny různé aktivity a pletení košíků zaujalo nejen maminky a babičky, ale i leckteré tatínky. Na závěr dne vystoupilo Divadlo Pirošuk, ve kterém vystoupilo i spoustu přítomných dětí, aby pomohlo získat hlavnímu hrdinovi svoji vyvolenou. Také se představily dívčí taneční skupiny ze Střediska a z Městské charity ČB. Celé odpoledne hudebně doprovázely romské hudební skupiny. Akce proběhla za finanční podpory Jihočeského kraje.

Na následující jarní dny připravili pracovníci Otevřených klubů pro děti nové zážitky. Na program Oratoř zavítala zvířátka ze ZOO Hluboká. I přes počáteční obavy, zvláště z krajty, si děti nevšední návštěvu užily a nikdo neměl takový strach, že by před zvířecí návštěvou raději zmizel. Pro zájemce byl na svátek 8. května zorganizován výlet do ZOO Hluboká, kde si děti mohly prohlédnout další zajímavé živočichy.

V závěru měsíce zastupovaly Otevřené kluby Středisko na Bambifestu a na Budějovickém Majálesu, kde si mohli návštěvníci zasoutěžit nebose jen tak pobavit u fotbálku.

Na samotný konec činnosti se konala závěrečná Oratoř. Děti, které v průběhu školního roku trénovaly romské tance nebo parkour, měly před ostatními přítomnými vystoupení. Také proběhlo loučení s německým dobrovolníkem Joshuou a přivítání nového dobrovolníka, který ve Středisku stráví následující rok. Na závěr Oratoře byli vyhlášení a odměněni ti nejaktivnější z programu Doučování a ti, kteří se po celý rok zapojili do Oratořového turnaje.

Po krásném a náročném půl roce teď pracovníci Otevřených klubů odcházejí na dovolenou, aby načerpali síly na další školní rok a o to více se těšili na děti a mládež, kteří do programů Otevřených klubů docházejí.