Na semestr u Salesiánů

Salesianske_stredisko_mladeze_velikonocni orator29

Salesiánské středisko je otevřeno nejen dětem a mládeži, ale také studentům vysokých škol. Úzce spolupracujeme s některými fakultami Jihočeské univerzity, proto si k nám její studenti chodí splnit praxe, vyzkoušet si něco nového a hlavně získat mnoho cenných zkušeností! Tento školní rok střediskem prošlo 23 praktikantů.

Mezi spolupracující fakulty patří Zdravotně sociální fakulta (ZSF) Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, alma mater několika našich zaměstnanců a drtivé většiny letošních praktikantů. V rámci souvislých nebo průběžných praxí studentky ZSF navštěvují program Doučování nebo Oratoř, působí v programu Sportovky, v nízkoprahovém klubu Wolf nebo připravují a realizují letní tábory. Studentky se do programu aktivně zapojují, osvojují si základní principy salesiánské práce, poznávají specifika práce s romskou menšinou, odbourávají předsudky a odnáší zkušenosti z realizace pobytových akcí. Praktikantky jsou zde novými členy týmu. Neplní pouze zadané úkoly, ale samy se podílí na přípravě programů.

Během svého působení ve Středisku, v období od 19. 2. do 12. 5., měly studentky možnost připravit dvě tematické Oratoře. První Oratoř byla Velikonoční. Praktikantky čerpaly ze zahraničních tradic a schovaly po prostoru, kde se Oratoř odehrává, plastová vajíčka. Aby v dětech vzbudily soutěžního ducha, rozdělily je na dvě skupiny – červenou a žlutou. Každá skupina se pak snažila najít všechna vajíčka v jejich barvě. Studentky jim ale nic nedaly zadarmo a každého, který odnášel vajíčko na „sběrné místo“ se snažily chytit a vajíčko mu sebrat. Účastníky hra natolik nadchla, že jim nestačilo zahrát si ji pouze jednou. Po hře byly pro účastníky připraveny volnější aktivity a také se s praktikantkami učili plést pomlázku.

Druhá tematická Oratoř se věnovala slavnosti stavění májky a pálení čarodějnic. Ta mimo jiné probíhala na Čtyráku, který si už současní účastníci nepamatují a praktikantky ho ani neznají. Jelikož počasí přálo, veškeré aktivity se odehrávaly venku. V první řadě měly děti za úkol vyrobit májku. S pomocí praktikantek barevně omotaly věnec a vyzdobily větvičky. Samotnému stavění májky ale účastníci pouze přihlíželi. Jelikož se čekalo na děti z kroužku Barevné tvoření, praktikantky zorganizovaly pro děti sportovní hry, kvízy, ale zopakovaly i hru s hledáním vajíček. Na závěr programu si účastníci opekli buřty a připomněli si tradici pálení čarodějnic tím, že jednu vyrobenou nechali na pospas ohni.

Celý semestr praktikantky hodnotily velmi kladně a některé se s účastníky, klienty a zaměstnanci loučily velmi těžko. Pokud jim to následující rozvrh dovolí, prý se s nimi určitě neviděli naposledy.