Mikuláš, čerti i andělé navštívili děti ze Salesiánského střediska

Salesianske_stredisko_mladeze_mikulas u vilika17

A jsou tu zase, ta známá trojice – Mikuláš, čert a anděl se opět vydali na návštěvu k dětem docházejících na programy do Salesiánského střediska. Objevili se na Oratoři, kde strávili celý program s dětmi ve věku 6 – 13 let a také se setkali s dětmi do 4 let a jejich rodiči, kteří chodí na cvičení s Vilíkem. Sváteční atmosféra obou programů nabudila děti k tomu, že byly šikovné a snažily se ukázat to nejlepší ze sebe.

Oratoř doprovázela tématická mikulášská hra, jenž rozdělila tradiční prostor do několika stanovišť. Účastníci se horlivě snažili všechny úkoly splnit, ale škodolibí čerti se jim to naopak snažili překazit. Účastníci se ale nenechali čerty vyvést z míry a úspěšně prošli všechna stanoviště. Po splnění úkolů se účastníci programu mohli setkat s Mikulášem. Mikuláš je odměnil drobnou nadílkou a také jim předal svůj životní příběh.

Na Cvičení s Vilíkem přišel Mikuláš jen v doprovodu anděla – tady se naopak čerti báli, že potkají jen ty nejmenší „nejhodnější“ děti a nechtěli riskovat alergickou reakci. Děti si, s pomocí maminek a tatínků, pro Mikuláše připravily jeho papírovou podobiznu, která Mikuláše moc potěšila a anděl ocenil, jak jsou děti šikovné. Všechny děti byly velmi statečné a na jejich návštěvu se těšily. Příchod Mikuláše a anděla žádné dítě neoplakalo, naopak si je děti zvídavě prohlíželi z co nejbližší vzdálenosti. Na základě toho jeden z chlapečků potvrdil, že tento Mikuláš bude ten opravdový.

Během setkání dětí s Mikulášem měly děti možnost se také zamyslet nad svým chováním a samy zhodnotit, co dobrého dělají a v čem by dále měli pokračovat. Jak se jim to v následujícím roce bude dařit si s Mikulášem poví zase za rok.