Komunitní centrum Máj ožilo díky animované mši i v neděli

Salesianske_stredisko_mladeze_animovana mse na KC23

V neděli 12.11. proběhla na Komunitním centru (KC) Máj po roce další animovaná mše. Přestože je KC během nedělních dopolední prázdné, díky mši se velký prostor této budovy opět naplnil dětmi a jejich rodiči. Tradiční bohoslužba byla zpestřená o vyprávění a příběhy, které zazněly z úst Tomáše Rádla a jako vždy byla proložená veselými písněmi zazpívané dětmi ze Základní umělecké školy Vojtěch. Pro tuto mši si žáci dokonce připravili malé vystoupení, jež bylo doplněné také kostýmy.

Po mši byly prostory KC zcela otevřené dětem. Některé procvičovaly své dovednosti z pingpongového kroužku, některé se učily kulečník nebo využily trampolíny v tělocvičně. Ti starší a rodiče dětí měli možnost se společně setkat a popovídat si nad šálkem kávy z nového kávovaru střediska. Ten byl pro některé děti natolik zajímavý, že se ujaly úlohy „za pultem“a obsluhovaly návštěvníky.