Chaloupkoví animátoři se sešli na zážitkově-vzdělávacím víkendu

Setkání chaloupkových animátorů se letos konalo ve dnech 13.-15. dubna na Štěkni. Tento víkend má vždy zážitkově-vzdělávací charakter, aby se animátoři připravili na blížící se období letních táborů a také, aby sladili své týmy. Jejich společný víkend byl naplněn různými hrami, zážitkovými aktivitami a prokládaný přednáškami a workshopy.

Hned první činností bylo Kasino, jehož hráči mohli vypisovat směnky na nejrůznější aktivity (pozvání na grilovačku, hodinu španělštiny, naučit hvízdat na prsty, apod.), za které dostávali herní kredity. Na konci hry proběhla dražba těchto směnek, které musí dotyční splnit majiteli směnky do Makrel 2019.

V sobotu ráno začaly workshopy různého zaměření pod vedením zkušených lektorů. Účastníci si mohli zvolit např. workshop Fyzika ve filmu, Tvorba duchovních programů na chaloupky, Vypořádávání se s krizovými situacemi, jejich řešení a prevence, Umění fotografie, technika focení, kompozice, triky a tipy, Zdravotnický workshop či workshop Umění vyjednávání – techniky a strategie pro vyjednavače začátečníky.

Po vzdělávacím bloku následovaly Hry – sportovně, vtipně a dynamicky lazené teambuildingové hry a aktivity venku pod vedením slovenského bači Jana a české farmářkay Adély.

V pozdním odpoledni se konala diskuze na téma „Hledá se koordinátor“ v režii Jakuba Picha – ředitele Krumlovského DDM, kde měli současní animátoři možnost vyjádřit se k tomu, jaký by měl/a být příští Koordinátor/ka chaloupek.

Sobotní večerní program byl volný, kromě „kulturního večera s pohoštěním“ byly připravené pingpongové stoly, kalčo, karaoke a středem vší zábavy bylo hraní na kytary a zpívání.
Kromě toho všeho proběhlo v sobotu také školení BOZP, školení zdravotníků, školení pro hlavní vedoucí a školení pro ekonomy.

Na závěr víkendu proběhla na Štěkni nedělní mše s požehnáním, ať se letošní chaloupky opět vydaří!