Veřejná sbírka

Tato veřejná sbírka už je ukončená, prosím, nepřispívejte do ní.
Veřejná sbírka byla schválená Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích, dne 30.11.2012 (č.j. KUJCK/29357/2012/OLVV-1) podle § 4 odst.1 z.č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů.

Účel konání veřejné sbírky: nákup mikrobusu na zajištění akcí pro děti a mládež.

Sbírka se bude konat: od 10. 12. 2012 na dobu neurčitou na území celé ČR.

Dary můžete zasílat na číslo účtu: 7336774001/5500


Aktuální stav účtu: 23 917,74 Kč

Zobrazit detail účtu »

Průběh sbírky:

  • Na konci prosince byl na účet veřejné sbírky připsán dar od manželů Holcových. Moc děkujeme.

  • V prosinci 2017 jsme koupili naše nové vytoužené auto – krásný zelený Ford Transit. Jeho pořizovací hodnotu jsme financovali cca 50% z veřejné sbírky a 50% z nadace Renovabis. Dále z veřejné sbírky byly hrazeny další náklady spojené s pořízením vozidla – povinné ručení a výbava, v celkové výši 42.278 Kč. Nyní už je auto v provozu. Čeká jen na svůj originální potisk. Všem moc děkujeme za finanční podporu a štědrost.

  • V prosinci 2017 jsme měli již tradiční stánek na Adventních trzích na náměstí Přemysla Otakara II. Výtěžek z prodeje činní 10.181 a ze zapečetěné pokladničky 2.108 Kč. Dále tržby z prodeje keramických výrobků na Čtyráku činní 5.000 Kč.

  • V prosinci 2017 byla rozpečetěna pokladničky, která byla umístěna ve firmě Kovosvár Jaromíra Kyznara ve Strakonicích, kde výtěžek činní 6.999 Kč.

  • V říjnu 2017 přispěl individuální dárce pan Vít Křenek částkou 30.000 Kč. Moc děkujeme.

  • V září 2017 jsme uspořádali 5. benefiční koncert se světoznámým houslistou Pavlem Šporclem. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří přišli a přispěli do kasičky. Celkový výtěžek činí 30 042 Kč.

  • Již 5. rokem jsme měli stánek na Adventních trzích na náměstí Přemysla Otakara II. Celkový výtěžek z prodeje keramických výrobků i zapečetěné pokladničky činil 34 111 Kč.

  • V roce 2016 přispěli individuální dárci na účet veřejné sbírky celkovou částkou 11 500,00 Kč a tržby z prodeje keramických předmětů na Čtyráku 11 000,00 Kč.

  • V říjnu 2016 jsme uspořádali již 4. benefiční koncert s vlídným písničkářem Pavlem Helanem. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří přišli, anebo přispěli do kasičky. Celkový výtěžek činí 15 250 Kč.

  • V týdnu od 7. 12. do 13. 12. 2015 jsme měli opět stánek na Adventních trzích na náměstí Přemysla Otakara II., kde jste si mohli koupit naše keramické výrobky a drobné dárkové předměty. Celkový výtěžek z prodeje i zapečetěné pokladničky činil 32 199 Kč.
   Děkujeme všem, kteří nás podpořili.

  • Za 2. pololetí roku 2015 přispěli individuální dárci na účet veřejné sbírky celkovou částkou 11 200 Kč.

  • Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili naši veřejnou sbírku finančním obnosem do naší kasičky v rámci benefičního koncertu hudebního skupiny Nezmaři a to částkou 3 072 Kč.

  • V polovině letních prázdnin mohli obyvatelé a turisté Českých Budějovic spatřit v ulicích města nezvyklé taxi. Rikša – Taxi, řízená českými a německými mládežníky, jezdila v centru města a svezla za dobrovolný příspěvek jakékoliv zájemce. Výtěžek této benefiční akce vynesl úctyhodných 23 728,47 Kč.

  • Za 1. pololetí 2015 individuální dárci na účet veřejné sbírky přispěli celkovou částkou ve výši 2 300 Kč.

  • 15. 6. 2015 Salesiánské středisko mládeže pořádalo již tradiční dětský bazar oblečení, jehož výtěžek je
   1 399 Kč.

  • V lednu 2015 Salesiánské středisko mládeže opět zrealizovalo bazar dětského oblečení. Celkový výtěžek této akce byl 1 314 Kč.

  • Již po třetí jsme byli v týdnu 9. – 14. prosince 2014 součástí Adventní trhů na náměstí Přemysla Otakara II, kde jste si mohli zakoupit naše keramické výrobky nebo drobné dárkové předměty.Celkový výtěžek z prodeje i zapečetěné pokladničky činil 33 775 Kč. Děkujeme všem, kteří nás podpořili.

  • V období od ledna do října 2014 přispěli individuální dárci na účet veřejné sbírky finanční částky v celkové výši 15 953 Kč. Děkujeme.

  • Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili naši veřejnou sbírku finančním obnosem do naší kasičky v rámci tradičního podzimního benefičního koncertu Prague Cello Quartet a to částkou 3 400 Kč.

  • V květnu a červnu 2014 uspořádalo Salesiánské středisko mládeže bazar dětského oblečení. Celkový výtěžek z prodeje byl 924 Kč.

  • V týdnu 9. – 15. 12. 2013 jste mohli v rámci Adventních trhů navštívit stánek Salesiánského střediska mládeže a zakoupením keramiky a jiných drobných předmětů podpořit veřejnou sbírku. Celková částka z prodeje keramiky a zapečetěné kasičky činila 33 751 Kč. Všem, kteří nás v tomto adventním čase podpořili, upřímně děkujeme.

  • V době od 30. 10. 2013 do 19. 12. 2013 zaslali dárci na účet veřejné sbírky finanční částky v celkové výši
   1 120 Kč. Děkujeme.

  • Děkujeme všem dárcům, kteří podpořili naši veřejnou sbírku finančním obnosem do naší kasičky v rámci koncertu hudebního souboru Hradišťan a to částkou 11 622 Kč.

  • V době od 10. 12. 2012 do 30. 10. 2013 zaslali dárci na účet veřejné sbírky finanční částky v celkové výši 11 261 Kč. Děkujeme.

  • V rámci 22. Salesiánského plesu, který se konal 26. 1. 2013 v KD Vltava České Budějovice, byl příjem z prodeje keramiky v celkové hodnotě 1 335 Kč. Všem kupujícím, kteří zakoupením keramiky podpořili tuto veřejnou sbírku, upřímně děkujeme!
   V případě Vašeho zájmu o zakoupení naší keramiky – podporu veřejné sbírky, můžete navštívit naše Středisko, kde je keramika k zakoupení trvale vystavena.

  • Sbírka se začala konat dne 10. 12. 2012 formou prodeje výrobků z keramiky a jiných drobných dárkových předmětů na adventních trzích (10. 12. – 16. 12. 2012) v Českých Budějovicích. Za toto období činila veřejná sbírka celkem 35 813 Kč. Všem příznivcům a dobrodincům děkujeme!